Trường mầm non chất lượng cao Vietkids
Địa chỉ: 04 Nguyễn Thị Minh Khai
TP Đà Nẵng
Điện thoại: (+84 511) 3 892 111 - Fax: (+84 511) 3 892 112

Trường mầm non chất lượng cao Vietkids 2
Địa chỉ: Lô 04 đường 15m P.Nại Hiên Đông, Sơn Trà,
TP Đà Nẵng
Điện thoại: (+84 511) 3 918 586 - Fax: (+84 511) 3 918 587